Logiciel Spooky2

Czy musimy oceniać(ang. Grade) i optymalizować(ang. Optimize) wyniki preset „ALL Full System Scan – DB”?

Odpowiedź jest nie.

1.Skan pełnego systemu jest już oceniany według natury. Pełny skan to 3800 częstotliwości, całkowicie posortowanych i obejmuje wszystkie częstotliwości, ponieważ podaliśmy zakres ósemkowy i odpowiedni rozmiar kroku, aby upewnić się, że każda skanowana częstotliwość ma nakładające się zakresy rezonansowe.

2.Ocena powyższych wyników skanowania jest stratą czasu. Są już w pierwszej 20 lub 100 z 3800 częstotliwości, wstępnie posortowane.

3.Wszystkie częstotliwości, z których korzystamy podczas skanowania, mają zakres odpowiedzi co najmniej + – 19 Hz lub większy. Optymalizacja ich z dokładnością do 2 punktów dziesiętnych nie jest konieczna.

Najlepszą strategią jest pobranie wyników skanowania i zastosowanie ich przy użyciu istniejącego preset Shell(pustego) przy użyciu preferowanej metody.

Możesz poeksperymentować z zaawansowanymi ustawieniami presetu, ale najlepiej zacząć od ogólnego pustego presetu, dopóki nie zaznajomisz się ze Spooky.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *